İnşaat Projelerimiz

2012
30/11/2012
25/12/2012
2013
29/04/2013
29/04/2013
29/06/2013

Diyarbakır A.T. Ve TİGH Projesi 55. Kısım

Diyarbakır A.T. Ve TİGH Projesi 55. Kısım

19.000 ha Parsel Planlaması, 19.650 ha Toprak Etüdü, 29.293 ha Fotogrametrik Harita Üretimi, 7,45 km Tarla İçi Yol Yapımı, 22.284,18 m Atık Su İnşaatı yapılması, 10 adet Foseptik İnşaatı yapılması.

08/07/2013

Adana İmamoğlu Sulaması S1 Ana Kanal ve Şebekesi İnşaatı

 1.323 ha arazinin sulanması amacıyla; 8.717 m Ana Kanal (Trapez), 4.750 m Ø 3.800 mm çaplı S1 Ana Boru Hattı, 41.000 m Borulu Sulama Şebekesi yapılması işidir.

31/10/2013

Aşağı Seyhan Ovası 4. Merhale Sulaması ve Drenaj Projesi 8YP2 Sahası Sulama Tesisleri (2. Ünite)

8.524 ha arazinin sulanması amacıyla; 230.300 m Kanalet döşenmesi, 2.400 m Ø 600, Ø 800, Ø 1000, Ø 1200 mm çaplarında Koruge Borunun döşenmesi işi.

2014
05/07/2014

Adana Misis 2. Merhale Cazibe Sulaması İnşaatı

 7.806 ha arazinin sulanması amacıyla; 63.000 m Ana Kanal, 158.000 m Sulama Şebekesi, 48.500 m Tahliye Drenaj ve Pompa Binasının yapılması işi.

18/12/2014

OMV Kozluk Anadolu Öğretmen Lisesi Kampüs İnşaatı

OMV Kozluk Anadolu Öğretmen Lisesi Kampüs İnşaatı

Betonarme karkas 17 derslikli lise okulu, 60 kişilik spor salonu, 370 kişilik yurt ve yemekhane, 10 daire lojman yapım işi

2016
24/02/2016

Yenipazar – Dalama Sulaması Yenileme (Katkı Paylı)

Yenipazar – Dalama Sulaması Yenileme (Katkı Paylı)

Mevcut Akçay Sol Ana kanalından ayrılan Y4 açık kanalının rehabilitasyonu, Y4 kanalı ve Akçay Sol Ana Kanalından ayrılan kanalet hatları ile 5.100 ha tarım arazisinin kanaletli sulama şebekesi ile sulanması, tahliye ve drenaj kanallarının rehabilitasyonu işi.

24/02/2016

Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı

Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı

1 adet Regülatör (26 adet radyal kapaklı , 1 adet portal vinç), Kapama Seddesi ile Sağ ve Sol Sahillerde Memba ve Mansap Seddeleri ile 1.320 m Derivasyon Kanalı (Trapez) yapılması işi.

04/06/2016

Diyarbakır A.T. Ve TİGH Projesi 57. Kısım

20.342 ha Parsel Planlaması, 20.342 ha Toprak Etüdü, 21.804 ha Fotogrametrik Harita Üretimi, 312,75 km Tarla İçi Yol Yapımı, 60.299,28 m Atık Su İnşaatı yapılması, 1.586,91 m İçme Suyu İnşaatı yapılması, 14 adet Foseptik İnşaatı yapılması.

11/07/2016

Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım

Sulama ve Drenaj Şebekeleri ile brüt 14.456 ha tarım arazisinin yağmurlama ve damlama yöntemleri ile sulanması işi.

29/09/2016

Diyarbakır A.T. Ve TİGH Projesi 52. Kısım

Diyarbakır A.T. Ve TİGH Projesi 52. Kısım

15.336 ha Parsel Planlaması, 16.120 ha Toprak Etüdü, 23.609 ha Fotogrametrik Harita Üretimi, 141,26 km Tarla İçi Yol Yapımı, 36.680,67 m Atık Su İnşaatı yapılması, 7 adet Foseptik İnşaatı yapılması.

İnşaat Sayfasına Dön