GÜLEKER İNŞAAT MÜŞTERİLERİNE;

Müşteri Odaklılık,

Müşterilerini iyi dinlemek, isteklerini doğru anlamak ve teknik uygunluğu olan tüm istekleri yerine getirmek,

Prensipli Çalışma (Ekonomi, Estetik, Süre, Teknik Uygunluk, Detay, Kontrol ve Hâkimiyet)

Müşteri isteklerini; verimli, doğru, zamanında, uygun, detaylı ve kontrollü çözümlerle yerine getirmek,

Takım Ruhu ve Bilinci

Gerek iş gerek sosyal hayat ortamında ki faaliyetlerle çalışanları ile birlikte bir ekip olma, takım ruhu; birlikte uyumlu ve anlayışlı hareket yeteneğini geliştirmek, 

 

Eğitim ve Sürekli Gelişim

Konusunda eğitimli, mesleki bilgisini, birikimini her geçen gün geliştiren ve uzman personel ile çalışmak, insan kaynaklarına; gerek şirket içi gerek dışarıda gelişimleri için eğitimler vermek/verdirmek ve bunu sürekli kılmak, müşterilerinin isteklerini yerine getirirken en uygun ve güncel teknolojiyi kullanmak, bu konuda gereken araştırmalar için şirket içi görevlendirmeler yapmak ,en yeni teknolojinin kullanımı için personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak, gerek insan kaynaklarında gerek ekipman, yazılım, teknoloji vb. gibi kullandığı araçlarda kendini sürekli geliştirmek,

GÜLEKER İNŞAAT’ın %100 müşteri ve ekip memnuniyeti için gerekli gördüğü kalite anlayışının temel ilkeleridir.                                                  

TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

Ofis yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.

Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek.

Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.

Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.